English
Facebook You Tube
vrynge 2016

Ons het 'n interessante program begin om nuwe kunstenaars te ondersteun van verskeie kunsvorms.

Die vrynge is 'n  inisiatief van die Vrystaat Kunstefees wat ’n verhoog bied vir opkomende kunstenaars, kreatiewe praktisyns, gemeenskapsorganisasies en entrepreneurs op plaaslike, nasionale en internasionale vlak.

vrynge beoog om sò plaaslike ennasionale gehore aan opkomendewerk bloot te stel. 

Die Vrystaat Kunstefees heg waarde aan diversiteit, respek en uitnemendheid. Deur vrynge hoopdit om ‘n omgewing te skep wat vryheid van praktyk sal inspireer, innovasie ondersteun, kreatieweindustrieë aanmoedig en kapasiteit sal bou.

vrynge se program sluit in letterkunde, visuele kunste, film, modes, argitektuur, musiek, dans,vertoonkuns, interdissiplinêre en eksperimentele kuns, plekspesifieke werke en teater, sowel asruimte vir innoverende kos en drinkgoed en ander kreatiewe bedrywe.

Dit bied opkomende kunstenaars die geleentheid om sosiale kohesie te bevorder en ekonomieseontwikkeling in die Vrystaat ‘n hupstoot te gee. Kunstenaars sal nie net hul kuns ten toon stel nie,maar ook die geleentheid kry om in verbinding te tree met en te leer by professionele plaaslike eninternasionale kunstenaars gedurende werkswinkels wat tydens die vrynge aangebied sal word.

Opkomende kunstenaars word uitgenooi om nou aansoek te doen. Akteurs, visuele kunstenaars,regisseurs, musikante, modeontwerpers, haarkappers, digters, dansers: Hier is die kans om ueksperimente ten toon te stel en om saam met ander kunstenaars te leer en moontlikhede te verken. 

 

vrynge – inspireer ontluikende kunste.

 

Borge
Projekborge