English
Facebook You Tube
Seks Klets

UV Pluimbalsaal 2016-07-15 07:00:00 PM

UV Pluimbalsaal 2016-07-16 07:00:00 PM

 

Prys: R100 (15 Jul), R150 (16 Jul sluit in Pink Party)

Ouderdomsbeperking: 18 S

Tydsduur: 120 min (Pink Party 180 min)

Aanbieder: Nosana Soniyazi en spesiale gaste 

 

’n Kletsvertoning wat die menings en praktyke van die LGBTQI-gemeenskap binne die kontemporêre gemeenskap toelig. Om onsself te bevry buite ons private ruimtes om so ons keuses buite ons gevestigde grense beter te begryp. Om sigbaarheid binne die toenemende transgender-gemeenskap te bevorder om die publiek ’n beter begrip van veilige fisieke en emosionele konneksies te gee. Seksuele energieoordrag is nie-fisiek. Gesprek verbreed ons begrip tot aanvaarding, verdraagsaamheid en geen oordeel. Die aanbieding betrek ons waar ons verstand en liggame soms misluk. Hier sal jy die emosionele intelligensie van seksualiteit sien. Aangebied deur PhysicalDivine.

Borge
Projekborge