English
Facebook You Tube
PACE

Die Vrystaat Kunstefees is tans besig om die moontlikheid te bepaal van 'n Pan-African Creative Exchange (PACE) in Bloemfontein. 

 

Hier is waaroor PACE gaan;

 

OPSOMMING

 

PACE, ‘n inisiatief van die Vrystaat Kunstefees, is ‘n tweejaarlikse kunstemark vir die uitvoerende kunste in Afrika. Nasionale en internasionale aanbieders en vervaardigers neem deel en bied die hoogste kwaliteit-teaterproduksies uit Afrika aan kopers, kunstenaars en die algemene publiek.  

Die mark behels agt aspekte:  

1.     Die aanbied van volledige vertonings wat toergereed is.

2.     Die opvoer van uittreksels uit voltooide produksies.

3.     Die opvoer van uittreksels uit werk wat nog ontwikkel word.

4.     Voorlê van idees vir nuwe produksies.

5.     ’n Uitruilprogram vir vervaardigers wat ook die geleentheid van skaduwerk (shadowing) bied.

6.     Indringende debatvoering.

7.     Netwerkprogramme.

8.     Paipam se sleutel-programgeleenthede.  

 

AGTERGROND

 

‘n Voorlegging van PACE is opgestel ná onlangse gegewens bekend geword het wat toon dat die kreatiewe bedrywe in Afrika minder as 1% tot die wêreldwye kreatiewe ekonomie bydra. Aangesien toegang tot en deelname aan kulturele aktiwiteite tot die ontwikkeling van die mens bydra, moet Afrika meer vindingryke kultuurprogramme ondersteun wat kan bydra tot die transformasie van gemeeskappe. Daar is tans groot druk om kultuur in die VN se Volhoubare Ontwikkelingsdoelwitte in te sluit, wat ook sal bydra tot die ontwikkeling van kardinale kunsgeleenthede uit Afrika.

Voorbeelde van ander suksesvolle uitvoerende kunstemarkte sluit die decibel (Performing Arts Showcase) in Brittanje in, APAP Global Performing Arts Conference and Marketplace in die VSA, die Australian Performing Arts Market en die British Council Performing Arts Showcase.

 

DIE SPAN 

 

Nike Jonah is ’n spesialiskonsultant wat in strategiese ontwikkelingsprojekte vir kreatiewe bedryween die kulturele sektor oor die wêreld heen werk. Van 2008 – 2012 het sy Decibel Performing ArtsShowcase gelei, ’n strategiese bemiddeling van die Britse Kunsteraad om sakegeleenthede van Afrika-,Asiatiese en Karibiese kunstenaars in Engeland te verbeter. Hy is onlangs gekies as deelnemer aandie UK-Nigeria Creative Partnership, ’n projek wat as deel van die London 2012 New World Nigeriaprogramin vennootskap met die British Council ontwikkel is.

Erwin Maas is ’n onafhanklike Nederlandse teaterregisseur, onderwyser en internasionale raadgewervir die uitvoerende kunste wat in New York gevestig is. Hy het in Australië, Europa en Amerika gewerk.Van 2010 tot 2014 het Maas die pos as direkteur van uitvoerende kunste vir die Kultuurdepartementvan die Koninklike Nederlandse ambassade en konsulate in Amerika gedeel. Hy is ’n kernlid vanTeater Sonder Grense, ’n lid van die Nederlands-Amerikaanse Stigting se Kulturele Komitee en dienin die Artistieke Adviesraad van die ISSUE Project Room in Brooklyn.

As jy wil graag 'n bydrae tot die PACE projek wil maak, kontak gerus vir Dr Ricardo Peach (Direkteur) by Ricardo.Peach@volksblad.com

 

Seniorborge & donateurs
Projekborge